4253879 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Nexans
Kontaktinformasjon:
Nexans

Telefon:
24 08 40 00
Telefax:
22 22 22 22
Adresse:
Nexans
Postboks 6450 Etterstad
0605 Oslo
Org. nr.
981 122 607
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 24 08 40 00    Send oss en mail

Nexans

Hvorfor jobbe i Nexans? Kunnskap, initiativ, ekspertise og ansattes engasjement er hovedårsakene til at vi lykkes. Bli med på laget... og... bidra til å skape suksesshistorier Med en omsetning på 7 milliarder euro i 2011, er Nexans verdensledende innen kabler og kabelsystemer. Med mer enn hundre års erfaring, er Nexans-gruppen i dag tilstede i 40 land. Nexans Norway har fabrikker i Halden, Namsos, Langhus, Karmøy og Rognan. Hovedkontoret ligger i Oslo. Nexans-gruppen er i stadig utvikling og har fokus på innovasjon gjennom våre ansattes kompetanse..
jobbe i et internasjonalt og flerkulturelt miljø Nexans satser på ansattes kompetanseutvikling gjennom utdanningsmuligheter på fem kontinenter og gjennom opplæringsprogrammer for de ulike aktivitetene i gruppen. Vi arbeider hardt for å gi de beste arbeidsbetingelsene til våre ansatte og la dem få utnytte og utvikle sine talenter og sitt potensial.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell