4202308 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas AS Sporveisbussene
Infoside for FFI
Kontaktinformasjon:
FFI

Telefon:
63 80 70 00
Telefax:
22 22 22 22
Adresse:
FFI
Instituttveien 20
2007 Kjeller
Org. nr.
970 963 340
Nettside:
FFI
Gå til nettside   Ring oss på 63 80 70 00   Send oss en mail

FFI

Knapt noe forskningsinstitutt i Norge spenner over et så bredt faglig spekter som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Kanskje det er derfor vi er en drømmearbeidsplass for teknologistudenter.
FFI har et utfordrende og uformelt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Arbeidet innebærer blant annet mye kontakt med Forsvaret, industrien og andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland. FFI er et sted hvor vi stadig har behov for å øke kunnskapen vår på nye områder. Flere av våre ansatte får derfor mulighet til å utvide eller bygge videre på sin opprinnelige kompetanse. Vi legger forholdene til rette for relevant formell videreutdanning (intern prosjektlederutvikling, doktorgradsstudier, utenlandsopphold og liknende), og vi har et nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetssenteret på Kjeller (UniK).

ICA Norge
Treider Fagskoler
A/S Norske Shell