4230023 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Sparebank 1 Gruppen AS
Kontaktinformasjon:
Sparebank 1 Gruppen AS

Telefon:
917 81 801
Telefax:
77 65 52 11
Adresse:
Sparebank 1 Gruppen AS
Storgata 65
9008 Tromsø
Org. nr.
975 966 372
Epost:
Gå til nettside   Ring oss på 917 81 801   Send oss en mail

Sparebank 1 Gruppen AS

Dette selskapet ble etablert for å utvikle og levere felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor Læring (Tromsø), Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger).
SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør. Vi er hele Norges sparebank, og er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter. Kundene skal oppleve at vi er best på nærhet, lokal forankrling og kompetanse.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell