4202308 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Sykehuset Innlandet HF
Kontaktinformasjon:
Sykehuset Innlandet HF

Telefon:
62 33 30 00
Telefax:
62 33 34 50
Adresse:
Sykehuset Innlandet HF
Furnesvegen 26
2382 Brumunddal
Org. nr.
983 971 709
Gå til nettside   Ring oss på 62 33 30 00   Send oss en mail

Sykehuset Innlandet HF

Helseforetaket består av 10 divisjoner, herunder flere sykehus som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til de åtte sykehusene, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk.
Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak, med 8500 ansatte, og et stort antall faggrupper, er vi også den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.
Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF bygger på følgende verdier:
· Fremtidsrettet og kunnskapsbasert · Åpenhet og involvering · Respekt og forutsigbarhet
Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.
VI ER DER NÅR DU TRENGER OSS!

Losang AS
Instacruit
A/S Norske Shell