4253879 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Allskog SA
Kontaktinformasjon:
Allskog SA

Telefon:
815 59 980
Telefax:
73 80 12 01
Adresse:
Allskog SA
Ingvald Ystgaards Veg 13A
7047 Trondheim
Org. nr.
989 140 108
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 815 59 980   Send oss en mail

Allskog SA

ALLSKOG er et samvirke som eies og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. ALLSKOG SA er en robust organisasjon med høy kompetanse innen skog- og utmark og skogbruksplaner. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom. Vi har i dag 7500 andelseiere, og har hovedkontor i Trondheim. Vår visjon er: ”Med kjærlighet til skogen skaper vi store verdier sammen”.
Vi ønsker å få tak i kompetente medarbeidere. Send oss noen ord om deg selv om du er interessert i å jobbe hos oss.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell