4253879 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge FMC Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Bjørn Bygg AS
Kontaktinformasjon:
Bjørn Bygg AS

Telefon:
932 56 748
Telefax:
77 66 10 60
Adresse:
Bjørn Bygg AS
Stakkevollvegen 51
9010 Tromsø
Org. nr.
943 672 520
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 932 56 748   Send oss en mail

Bjørn Bygg AS

Vi tilbyr både bolig-, nærings- og offentlige bygg utført som hovedentreprise, totalentreprise eller i en samarbeidsmodell. I de tilfeller kunden ønsker en samarbeidsmodell kan vi bidra aktivt i prosjektutvikling og prosjektering for å finne gode og kostnadseffektive løsninger. Til slutt står vi for produksjon av bygget. Iht. kravene i Plan- og bygningsloven kan vi dokumentere sentralgodkjenning for ansvarsrett på en rekke områder. Enten det gjelder boliger eller annen type byggeri så er det vi som står for byggingen. Som materialer benyttes tre, betong og/ eller stål. Vi har allsidig erfaring med prosjektgjennomføring av forskjellige typer entrepriser. Oppdragene gjennomføres som totalprosjekt, anbud eller hovedentrepriser. Fra 2007 er Bjørn Bygg AS heleid av Peab Norge og en del av Peab-konsernet.
Peab er et av nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Vi vil at våre medarbeidere skal glede seg til å komme på jobb. Derfor legger vi til rette for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere får også gode muligheter for videreutvikling og karriere.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell