4202308 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Akershus universitetssykehus HF
Kontaktinformasjon:
Akershus universitetssykehus HF

Telefon:
948 14 150
Telefax:
67 96 88 61
Adresse:
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Org. nr.
983 971 636
Epost:
Gå til nettside   Ring oss på 948 14 150   Send oss en mail

Akershus universitetssykehus HF

Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 490 000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.
Akershus universitetssykehus er en sentral og viktig del av Lørenskog. Det er kommunens største arbeidsplass og et av landets største sykehus. Et sykehus stenger aldri og hver time, hver dag hele året er det mennesker på jobb.
Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning og undervisning. Helseforetaket har spesialiteter for somatiske sentralsykehus og leverer spesialhelsetjenester innen psykisk helsevern og rus.
Vi har høye faglige og driftsmessige ambisjoner. Det er over 6200 ansatte ved sykehuset. Sammen jobber vi for å levere helsetjenester til 460 000 innbyggere i regionen, og for å gi hver enkelt pasient best mulig behandling.

FMC
Treider Fagskoler
A/S Norske Shell