4230023 besøkende siden oppstart 2001
COWI Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Contiga AS
Kontaktinformasjon:
Contiga AS

Telefon:
908 28 679
Telefax:
69 24 46 90
Adresse:
Contiga AS
Peer Gynts Vei 1
1535 Moss
Org. nr.
971 507 837
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 908 28 679   Send oss en mail

Contiga AS

Contiga er den ledende leverandøren av prefabrikkerte totalløsninger. Vi tilbyr både betong, stål og avansert konstruksjonskompetanse i ett selskap. Løsninger fra Contiga omfatter alle typer stål- og betongelementer til industri-, kontor-, forretnings- og bolig- og samferdselssektoren.
Det unike med Contiga-konseptet er at vi dekker hele verdikjeden innenfor prefabrikkert bæresystem. I samarbeid med kunden utvikler vi optimale løsninger – teknisk og økonomisk. Deretter beregner og tegner vi ut hele prosjektet, og produserer alle konstruksjonsdeler i betong og stål. Til slutt monterer vi alle elementene sammen til et komplett bæresystem på byggeplassen.
Som medarbeider i Contiga har du en viktig plass i denne utviklingen. Du har mulighet til å påvirke og ta del i hele prosessen gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene. Kompetanseoverføring er viktig for oss, og ikke minst for din egen utvikling og erfaring. Sammen skal vi utvikle selskapet til å være markedets førstevalg.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell