4253879 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Simek
Kontaktinformasjon:
Simek

Telefon:
+47 905 53 805
Telefax:
+1
Adresse:
Simek
Tankveien 6
4400 Postboks 144
Org. nr.
939 574 379
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på +47 905 53 805   Send oss en mail

Simek

Simek A/S er et moderne skipsverft beliggende i Flekkefjord. Vår virksomhet er nybygg av skip. Vi leverer avanserte offshorefartøy og fiskefartøy for kunder i inn - og utland. Vi arbeider også med oppdrag på modifikasjon og fabrikasjonsprosjekter offshore. Simek A/S eies av Iversen Holding A/S og har ca.240 ansatte.

Eltel Networks
FMC
A/S Norske Shell